Tepelná čerpadla
 
 

Systém země – voda vodorovný výměník

možné uplatnění kdekoli odebíráním tepla z půdy nebo z hornin cirkulací nemrznoucí směsi ve vodorovném podzemním kolektoru. Vhodné pro instalace s odpovídající rozlohou pozemku

Požadavky:

  • uložení trubkových horizontálních výměníků do nezámrzné hloubky
  • stanovení potřebné délky trubkového výměníku
  • větší potřebná plocha pro uložení horizontálního trubkového výměníku
  • rozpojení velkého množství zemin při terénních pracích

Výhody:

  • snadné technické práce pro uložení horizontálních výměníků
  • méně nákladné technické práce
  • malá potřeba elektrické energie pro oběh nemrznoucí směsi v plošném geotermálním výměníku
 
 

Copyright © ČK Elektro s.r.o www.ckelektro.cz