Tepelná čerpadla
 
 

Systém země– voda svislý výměník

možné uplatnění kdekoli odebíráním tepla z půdy nebo z hornin cirkulací nemrznoucí směsi ve svislém vrtném kolektoru. Vhodné pro instalace s malou rozlohou pozemku

Požadavky:

  • vybudování svislých vrtných výměníků do hloubek podle zemského tepelného toku
  • stanovení nutných hloubek pro získání potřebného množství tepla odborným geotermickým posudkem
  • použití ve vrtném výměníku nemrznoucí směsi neohrožující životní prostředí i při případném úniku
  • trvalý příron zemského tepla po celou budu životnosti systému
  • přístup vrtné soupravy na místa navržených geotermálních vrtů
  • posouzení nutného odstupu geotermálních vrtů

Výhody:

  • konstantní sezónně neovlivněný příron primárního tepla pro výměníky tepelného čerpadla
  • malá potřeba elektrické energie pro oběh nemrznoucí směsi v geotermálním svislém vrtném výměníku
  • malá plocha pro svislé geotermální vrtné výměníky.
 
 

Copyright © ČK Elektro s.r.o www.ckelektro.cz