Tepelná čerpadla
 
 

Systém vzduch - voda

možné uplatnění kdekoli odebíráním tepla z okolního vzduchu. Vhodné pro instalace s bez pozemku či jiného zdroje geotermální energie.

Požadavky:

  • pečlivý projekt umístění ventilátorů uvnitř nebo vně objektu
  • nutné posouzení hlučnosti jak v objektu,tak i do okolí
  • nutný výkonný doplňkový zdroj tepla pro zimní a přechodné údobí
  • snížená produkce tepla a nízký topný faktor v zimním údobí

Výhody:

  • možná rozdělená instalace ventilátorů a vlastního tepelného čerpadla
  • omezené terénní a montážní práce
  • nižší náklady instalace
 
 

Copyright © ČK Elektro s.r.o www.ckelektro.cz