Měření a regulace kotelen
 
Zajišťujeme:
 
Návrh, dodávku a montáž ekvitermní regulace pomocí elektronických regulátorů řízených mikroprocesorem.
Dodávku a montáž široké škály regulátorů elektrických, digitálních, mikroprocesorových a řízených pomocí počítače.
Dodávku a montáž směšovacích prvků manuálních nebo řízených pomocí servo-pohonů.
Dodávku a montáž termostatů, mechanických, elektronických, venkovních, prostorových, digitálních a dálkově řízených.
Dodávku a montáž teplotních čidel elektrických, termických, venkovních, prostorových a signalizačních.
Dodávku a montáž čerpadel oběhových, pro hloubkové vrty a studny.
Dodávku a montáž tlakových spínačů v různé škále tlaku.
Dodávku a montáž bezpečnostních čidel proti úniku plynu, kouřové úniky a úniky cizích plynů.
Dodávku a montáž elektro-ventilů pro řízení jednotlivých potrubních systémů.
Dodávku a montáž hladinových snímačů a spínačů včetně snímacích čidel pro kontrolu a hlídání stavu kapalin.Copyright © ČK Elektro s.r.o www.ckelektro.cz