Elektro - montážní práce do 1000V
 
Zajistíme Vám:
 
Montáže elektro-rozvodů jako jsou hlavní domovní vedení, zásuvkové a světelné obvody v rodinných domech, bytech, průmyslových výrobních halách, skladech, rekonstrukce starých budov, prodejní budovy, administrativní budovy.
Návrh, dodávka a montáž rozvaděčů: přípojkové, domovní , průmyslové, kompenzační a měřící.
Venkovní kabelové přípojky spojky, přeložky včetně výkopových prací.
Staveništní rozvody: včetně pronájmu staveništních rozvaděčů.
Uzemňovací soustavy pro hromosvodná zařízení.
Hromosvody FeZn(pozink), Cu(měď), AL(hliník) a NEREZ.
Rozvody veřejného osvětlení včetně výkopových prací a dodávky osvětlovacích stožárů.
Digitální geodetické zaměření kabelů.
Návrhy přepěťových ochran I.II.a III.stupně proti atmosférickým vlivům.

Copyright © ČK Elektro s.r.o www.ckelektro.cz