Referenční stavby
 
Bytové domy Praha -Vinohrady ul.Mánesova,Polská – Fecit AD
Prodejna ALI Sokolské nám.
Rodinné domy – lokalita Sluneční lázně – Fecit AD
Pneuservis Mischelin – Integra a.s.
Hřebčín Radopex – Ludvíkov - JLK
Autosalon Škoda Autotrend Hrádek n/N – Stavební Hrádecká spol.
VO Velké Hamry – ILBAU – SIBE a.s.
Peguform – el.požární signalizace – FAEE s.r.o.
Plastkov – elektroinst.administrativní budova,přípojnicový systém PPR-vstřikovna
Cyklistická stezka Liberec-Hrádek n/N-přeložka kabelu SČE Okružní ul.,přeložka kabelu Kabel Plus – ILBAU-SIBE a.s.
Prodejna ELEKTROCITY v OD NISA
Restaurace Mc Donalds v areálu OD NISA – Integra a.s.
Filinger a.s.-administrativní budova,jeřábová dráha
Přeložka kabelů VN obj.401 při přeložce silnice III/2784 Doubí-Horní Hanychov-I.etapa STRABAG a.s.
Přeložky kabelů NN obj.402 při přeložce silnice III/2784 Doubí-Horní Hanychov-I.etapa STRABAG a.s.
Přeložky kabelů NN obj.410 při přeložce silnice III/2784 Doubí-Horní Hanychov-I.etapa STRABAG a.s.
Přeložky kabelů NN obj.411 při přeložce silnice III/2784 Doubí-Horní Hanychov-I.etapa STRABAG a.s.
Přeložky kabelů MTS obj.455 při přeložce silnice III/2784 Doubí-Horní Hanychov-I.etapa STRABAG a.s.
Přeložky kabelů MTS obj.456 při přeložce silnice III/2784 Doubí-Horní Hanychov-I.etapa STRABAG a.s.
Montáž měření a regulace pro ŠKODA a.s. Mladá Boleslav
Přeložka kabelů VN obj.403 při přeložce silnice III/2784 Doubí-Horní Hanychov-II.etapa- STRABAG a.s.
Přeložky kabelů VN obj.404 při přeložce silnice III/2784 Doubí-Horní Hanychov-II.etapa-STRABAG a.s.
Přeložky kabelů VN obj.405 při přeložce silnice III/2784 Doubí-Horní Hanychov-II.etapa-STRABAG a.s.
Přeložky kabelů NN obj.412 při přeložce silnice III/2784 Doubí-Horní Hanychov-II.etapa-STRABAG a.s.
Přeložky vrchního vedení NN obj.413 při přeložce silnice III/2784 Doubí-Horní Hanychov-II.etapa-STRABAG a.s.
Přeložky kabelového vedení NN obj.414 při přeložce silnice III/2784 Doubí-Horní Hanychov-II.etapa-Strabag a.s.
Přeložky kabelového vedení NN obj.415 při přeložce silnice III/2784 Doubí-Horní Hanychov-II.etapa-Strabag a.s.
Přeložka dálk.kabelů MTS obj.450 při přeložce silnice III/2784 Doubí-Horní Hanychov-II.etapa- STRABAG a.s.
Přeložky vrchniho vedení MTS obj.456-II při přeložce silnice III/2784 Doubí-Horní Hanychov-II.etapa-STRABAG a.s.
Přeložky kabelového vedení MTS obj.457 při přeložce silnice III/2784 Doubí-Horní Hanychov-II.etapa-STRABAG a.s.
Přeložky vrchního vedení MTS obj.458 při přeložce silnice III/2784 Doubí-Horní Hanychov-II.etapa-STRABAG a.s.
Přeložky kabelového vedení MTS obj.459 při přeložce silnice III/2784 Doubí-Horní Hanychov-II.etapa-STRABAG a.s.
Přeložky kabelového vedení MTS obj.461 při přeložce silnice III/2784 Doubí-Horní Hanychov-II.etapa-Strabag a.s.
Přeložka vrchního kabelového vedení MTS obj.462 při přeložce silnice III/2784 Doubí-Horní Hanychov-II.etapa-Strabag a.s.

Copyright © ČK Elektro s.r.o www.ckelektro.cz